הקומיקס ל"צופר" 9- שלא יפורסם…

הנושא היה – אנטרנט

והקומיקס הראשון שהוגש נראה ככה.

אנשי הצופר בקשו להוסיף את האנשים המדברים ברקע, שלא יחשבו בטעות- שאני היא הדוברת, בפריימים הראשונים.

לאחר שליחה, נתברר שהבדיחה- לא עובדת, והקומיקס לא יפורסם.

לפרקים קודמים של הקומיקס- "אבני שרון"

שפוך חמתך

תוספות

החדר האנטימי שלי

9 וחצי שניות

אקשן קומיקס

שמש בולגרית

1 comment

1 אור { 12.19.07 at 2:52 am }

סיימתי עכשיו לקרוא את הצופר.
הטור דלעיל לעומת זאת, דווקא העלה בי חיוך מצוין.

Leave a Comment